Spaarndammerhart, Amsterdam

Spaarndammerhart in Amsterdam honors tradition from the past and brings architecture, art and nature together

Carpet of paving bricks as part of architectural artwork by Martijn Sandberg

Reportage, Brickworks Vande Moortel, September 2021

The residential complex on the site of the former Spaarndammerschool that Korthtielens architects designed in collaboration with Marcel Lok_Architect is an example of this. The new building is based on the richness of the Amsterdam school tradition in which architecture, art and nature go hand in hand.(... / text)

Click here to view or download article as PDF.


<< BackMore >>

Spaarndammerhart te Amsterdam

Spaarndammerhart te Amsterdam eert traditie uit het verleden en brengt architectuur, kunst en natuur samen

Tapijt van straatbakstenen als onderdeel van architecturaal kunstwerk van Martijn Sandberg

Reportage, Brickworks Vande Moortel, September 2021

De begin twintigste-eeuwse Spaarndammerbuurt bestaat uit karakteristieke stedenbouwkundige ensembles uit de Amsterdamse Schoolperiode. De buurt is nog grotendeels intact, maar heeft in de tijd hier en daar littekens opgelopen die langzaamaan weer worden geheeld. Het wooncomplex op de locatie van de voormalige Spaarndammerschool dat korthtielens architecten in samenwerking met Marcel Lok_Architect ontworpen heeft, is hier een voorbeeld van. De nieuwbouw is gebaseerd op de rijkdom van de Amsterdamse school traditie waarin architectuur, kunst en natuur samen gaan. (... / tekst)

Click here to view or download article as PDF.


<< BackMore >>

Archetype van een muurtje

Werk van Martijn Sandberg aan de zuidgevel van het First-gebouw

kM Magazine, issue no. 101, April/May 2017. Author: Harald Schole

In 1955 ontwerpt de Engelse beeldhouwer Henry Moore 'Wall Relief no. 1'. Het is zijn enige werk in baksteen en siert tot 2012 de buitengevel van het Bouwcentrum aan het Weena in Rotterdam. Bij de sloop van het gebouw werd het gedemonteerd, waarna het begin 2015 werd teruggeplaatst in de noordgevel van de nieuwbouw, het First-gebouw (ontwerp: de Architekten Cie). Martijn Sandberg werd in 2012 benaderd voor de opdracht voor de zuidgevel. Op de geveltekening markeert een rode omkadering, met een royaal gebaar, de aan hem toebedeelde ruimte. (... / tekst)

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.<< BackMore >>

Ik ben de orgelman die het levenslied afdraait

Martijn Sandberg - Morgen Komt Alles Goed

Interview, AFK Jaarverslag 2013. April 2014. Author: Kasper van Noppen

"Ik maak taalbeelden, verwijzingen naar letters, echo’s van letters, mijn werk is letterlijk te lezen tijdens het interpreteren". Martijn Sandberg maakte zijn taalbeelden onder andere in een school in Drachten, bij een begraafplaats in Hardenberg, voor een woontoren aan de Amsterdamse Colijnstraat, in de OBA en in de Synagoge LJG aan de Zuidelijke Wandelweg. Woningcorporatie Ymere vroeg hem een kunstwerk te maken in het midden van het nieuwe plein Kraaipan aan de Hofmeyrstraat in de Transvaalbuurt. (... / tekst)

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.


<< BackMore >>

Etapes Magazine: Martijn Sandberg

‘Etapes’ Magazine, issue no. 16, 2009. English edition. Author: Caroline Bouige

There is a country where the cemeteries are bordered by the inscription ‘I Will Survive’; a place where the façade of the very serious Ministry of Economic Affairs makes an ironic commentary on the flow of the economy, comparing it to the vagaries of the weather. Here, in the Netherlands, Martijn Sandberg works and profits from his peers’ openess to graphic art and, moreover, the freedom of expression that he claims as a visual artist. (... / text)

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.


<< BackMore >>

De Boekenkast van Martijn Sandberg / Een Collectie In Kartonnen Dozen

Het Parool, PS van de Week, 30 June 2007. Author: Els Quaegebur

Martijn Sandberg is kunstenaar, gespecialiseerd in ‘beeldtekst’. Hij heeft voor de liften in de bibliotheek een kunstwerk ontworpen: ‘If these walls could speak’. Hij selecteerde 343 titels uit de 600.000 die er in totaal op alle afdelingen staan. Zijn typografische werk is te zien door de glazen achterwand van de liften. (... / tekst)

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.


<< BackMore >>

Type 07 - Positions in Typedesign: Martijn Sandberg

Interview, Type 07 - Positionen im Typedesign, 2007. Author: Maria Böhm

You’re an artist, you create Image Messages and develop your own typographies. What is the concept behind your work?

”I play with the disbalance between what I want to express and my choice of information carrier; the conflict between message and information carrier.” (... / text)


<< BackMore >>

Drawing Songlines

DAMn° Magazine, issue no. 4, Nov/ Dec 2005. Author: Max Borka

The graphic work of Martijn Sandberg

As elaborate or subversive as the works of the Dutch graphic artist Martijn Sandberg may be, there’s always room for wordplay, pun and fun. Even better: it’s the puns that have made them subversive. Puns that breathe the wild spirit of rap, punk and rock ‘n’ roll. (... / text)

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.


<< BackMore >>

Hidden Messages / Hintergründig

'Novum' Magazine, issue no.10, 2005. Author: Anneke Bokern

What you see is what you get. Or is it? With Martijn Sandberg’s works, you first have to learn how to see, if you are to understand the hidden messages and powerful statements packed into his works. An ingenious mix of design and art, typography and installation. (... / text)

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.


<< BackMore >>

Simply Pimply

'Frame' Magazine, issue no.46, Sep/ Oct 2005. Author: Anneke Bokern

Well spotted: Artist Martijn Sandberg sees decorative potential in the most unlikely of sources, covering a school’s pavilion wall in Drachten with blobby point relief. (... / text)


<< BackMore >>

Tracks

'If/Then' Magazine, issue no.1, 1999. Author: Max Bruinsma

It takes a second look to affirm what you thought you saw in the first place. They’re letters, or at least that’s what they have been, before they became this rhythm of rectangles that is dynamising the pages. (... / text)


<< BackMore >>

Het Cliché als Motor / The Cliché as Motor

'Grafiek 1995', Catalogue, HKU Utrecht, 1995. Author: Roy Wassink

Na afloop van het gesprek lopen we door de rosse buurt van Amsterdam in de richting van het Centraal Station. “Kijk om je heen, alles is drukwerk. Posters, aankondigingen, uithangborden”, stelt Martijn Sandberg. De grafiek is voor hem een produktie-techniek. De stad zijn werkveld. (... / tekst)


<< BackMore >>