Ik ben de orgelman die het levenslied afdraait

Martijn Sandberg - Morgen Komt Alles Goed

"Ik maak taalbeelden, verwijzingen naar letters, echo’s van letters, mijn werk is letterlijk te lezen tijdens het interpreteren". Martijn Sandberg maakte zijn taalbeelden onder andere in een school in Drachten, bij een begraafplaats in Hardenberg, voor een woontoren aan de Amsterdamse Colijnstraat, in de OBA en in de Synagoge LJG aan de Zuidelijke Wandelweg. Woningcorporatie Ymere vroeg hem een kunstwerk te maken in het midden van het nieuwe plein Kraaipan aan de Hofmeyrstraat in de Transvaalbuurt.
"Ik luister naar de plek". De plek reikt Martijn Sandberg de gegevens aan. Zijn werk is verweven met de plek, is voor die specifieke plek ontworpen. Je kunt het dus niet zomaar ergens anders plaatsen. "Het is een niet-transporteerbaar werk, in jargon een 'site-specific' kunstwerk". Dat is voor Sandberg geen beperking maar een verrijking.
Het ontwerp 'Morgen Komt Alles Goed' van Sandberg voor de Hofmeyrstraat wordt gevormd door een serie tekstbeelden die vanuit alle hoeken en aanlooproutes naar het plein leesbaar zijn. De typografie levert ook een bestratingspatroon op. 'Morgen Komt Alles Goed' is een werk dat er is, maar eigenlijk ook niet is, een vloerkunstwerk of een werk in de vloer, een werk dat je meer dan één keer kunt zien, en elke dag weer opnieuw kunt ervaren, lezen en ontdekken.
"Het is een levenslied, ik hoor er een draaiorgel bij, een smartlap, altijd blijven hopen en dat kan met dit werk". Martijn Sandberg als de orgelman die het levenslied afdraait, een partituur voor elke dag. En je weet: 'Morgen Komt Alles Goed'.
Het project van Ymere, Architectenbureau Hoogeveen en Martijn Sandberg kreeg de Zuiderkerkprijs 2013.

Interview: Ik ben de orgelman die het levenslied afdraait
Author: Kasper van Noppen
Publication: AFK Jaarverslag 2013, April 2014
Publisher: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam
Copyright © 2014 Kasper van Noppen, AFK. All Rights Reserved.


I am the organ grinder who churns out sentimental songs

Martijn Sandberg - Tomorrow Everything Will Be Alright

"I make images of language, references to letters, echoes of letters, my work can be literally read while interpreting it." Martijn Sandberg has created his language images in a school in Drachten, at a graveyard in Hardenberg, for high-rise appartments on the Colijnstraat in Amsterdam, in the OBA and in the Synagogue LJG on the Zuidelijke Wandelweg among other places. Housing Association Ymere asked him to make an artwork at the centre of the new Kraaipan Square at the Hofmeyrstraat in the Transvaal district.
"I listen to the site." The site supplies Martijn Sandberg with information. His work is interwoven with the site, is designed for that specific site. So you would not be able to simply put it somewhere else. "It is an untransportable work, a 'site-specific artwork' in the jargon." For Sandberg that is not restriction, but an enhancement.
The Sandberg design 'Tomorrow Everything Will Be Alright' for the Hofmeyrstraat is formed by a series of text images legible from each and every corner and approach route to the square. The typography also generates a paving pattern. 'Tomorrow Everything Will Be Alright' is a work that is there, but actually it is also not there. It is a paving artwork that you can see more than once, and can experience, read, and discover over and over again each day.
"It’s a sentimental song about life, I hear a barrel organ accompanying it, it’s a tearjerker yet you keep on hoping and this work lets you do that." Martijn Sandberg as the organ grinder grinding out the tearjerker, a score for every day. And you know: 'Tomorrow Everything Will Be Alright'.
The project of Ymere, Architect Agency Hoogeveen and Martijn Sandberg project won the Zuiderkerk prize in 2013.

Interview: I am the organ grinder who churns out sentimental songs
Author: Kasper van Noppen
Translation NL-ENG: Helen-Anne Ross
Publication: AFK Annual Report 2013, April 2014
Publisher: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam
Copyright © 2014 Kasper van Noppen, AFK. All Rights Reserved.

Click here to view or download a PDF of article, as published in the magazine.


<< BackPrint >>